Etterlattepensjon / attlevandepensjon

Etterlatnepensjon eller attlevandepensjon er ein pensjon som blir betalt ut til dei attlevande dersom ein medlem døyr.

Når ein medlem i Statens pensjonskasse døyr, kan ektefelle, barn eller registrert partnar ha rett til etterlatnepensjon.