Folketrygda

Folketrygda er ei støtteordning for personar som bur eller jobbar i Noreg - eller som tidlegare har budd eller jobba i Noreg.

Folketrygda er grunnlaget i det sosiale og økonomiske støttesystemet i Noreg. Hovudregelen er at alle som er busett i Noreg automatisk er medlem av folketrygda.

Mesteparten av folketrygda blir administrert av arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Lov om folketrygd.