Garantipensjon

Garantipensjon er ei garantert minste alderspensjonsyting frå folketrygda som blir gitt til dei som har lav eller inga opptening til inntektspensjon.

Meir om garantipensjon på www.nav.no.