Permisjon

Medlemmer i Statens pensjonskasse kan få permisjonar etter permisjonsavtalen. Det inneber at de held fram med å tene opp pensjonsrettar medan de er i permisjon.

Permisjonstid gir normalt ikkje opptening med tanke på ei fremtidig pensjon. I nokre tilfelle kan permisjonstida likevel bli rekna som medlemstid. Dette blir regulert gjennom permisjonsavtalen.

Som hovedregel må ein vere i lønna stilling for å tene opp pensjonsrettar i Statens pensjonskasse (SPK).

Les meir om permisjonsavtalen