Særalders­grense

Nokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år. Det kallar vi særaldersgrense.

Særaldersgrenser finn vi som oftast i yrke der det blir stilt særlege krav til fysiske og psykiske eigenskapar.

Har du særaldersgrense?