Tenestepensjon / tjenestepensjon

Tenestepensjon er ei pensjonsordning som blir tent opp i arbeidsforholdet.

Alle arbeidstakarar, både offentleg og privat tilsette, er omfatta av ei tenestepensjonsordning. Offentleg tenestepensjon er pensjonsordningar for ansatte i offentleg sektor. Statens pensjonskasse er ei offenleg tenestepensjonsordning for tilsette i staten og store deler av undervisnings- og forskningssektoren.

Både arbeidsgjevar og arbeidstakar sparer til tenestepensjon.

Les mer om Statens pensjonskasse.