Uførepensjon

Uførepensjon er ein type pensjon som blir betalt ut - etter særskilde vilkår - dersom eit medlem blir ufør.