Ytelsespensjon

Pensjonsordning som sikrer en fast, livsvarig pensjonsutbetaling (ytelse). Alle offentlige tjenestepensjoner er ytelsesordninger.

Tidligere forklarte vi ytelsespensjon som ordninger der medlemmene var sikret en viss prosent av sluttlønn (66 prosent) i alderspensjon. Ny offentlig tjenestepensjon er også en ytelsespensjon, men basert på en beholdning vi tjener opp underveis i yrkesløpet og ikke på sluttlønn. 

Offentlig tjenestepensjon er ytelsesordninger fordi medlemmet er sikret en fast ytelse uavhengig av finansielle svingninger. De fleste private pensjonsordninger er til sammenligning innskuddsordninger der ytelsen kan variere ut fra størrelse på innbetalinger, renteutvikling og andre finansielle forhold. 

Ytelsespensjon er en fellesbetegnelse på bruttopensjon og påslagspensjon

Bruttopensjon = offentlig tjenestepensjon som samordnes med folketrygden. Gjelder medlemmer som er født i 1962 og tidligere. Medlemmer som er født i 1963 og senere, får opptjeningen før 2020 beregnet etter regelverket for bruttopensjon.

Påslagspensjon = ny offentlig tjenestepensjon som ikke samordnes med folketrygden. Gjelder medlemmer som er født i 1963 og senere. Påslagspensjonen tjenes opp fra 2020.