Forslag i statsbudsjettet for 2022:

Endringer i regelverket for inntekt ved siden av uføretrygd

I forslaget til statsbudsjett for 2022 er det varslet endring i regelverket for deg som mottar uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning samtidig med uføretrygd fra NAV. Her deler vi nyheter knyttet til behandling av saken.

Publisert 17.11.2021

Stortinget skal etter planen behandle forslaget i desember 2021. Dersom forslaget blir stående, vil det nye regelverket gjelde allerede fra 1. januar 2022.

Dette betyr forslaget for deg som mottar uførepensjon fra oss

  • Endringen i regelverket kommer ikke til å påvirke deg hvis du ikke har arbeidsinntekt ved siden av uførepensjonen.
  • Inntektsgrensen, som sier hvor mye du kan tjene før uførepensjonen blir redusert, blir lavere enn den er nå.
  • Hvis du tjener mer enn inntektsgrensen, blir uførepensjonen din justert på en ny måte. Dette kan føre til at noen vil få utbetalt litt mer i uførepensjon, mens andre vil få litt mindre.

Siden forslaget ikke er vedtatt, kan vi dessverre ikke gi deg konkret informasjon om din pensjon ennå. Detaljene i regelverket er heller ikke avklart. Vi synes likevel det er viktig at du får beskjed om at det kan komme en endring i regelverket som kan påvirke uførepensjonen din.

Du får et nytt brev fra oss hvis endringen blir vedtatt i Stortinget

Du skal ha fått et informasjonsbrev fra oss i november med varsel om at endringen kan komme. Hvis forslaget til endring blir vedtatt, får du brev fra oss i begynnelsen av 2022 med mer informasjon. Hvis forslaget ikke blir vedtatt, vil vi oppdatere denne nettsiden.

NAV har sendt ut informasjonsbrev til deg som mottar uføretrygd og blir berørt dersom endringen vedtas. Se også NAVs nettsider.