Inntekt i tillegg til uførepensjon

Det går fint an å jobbe mens du mottar uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert. Når uførepensjonen starter, er den beregnet ut fra hvor mye du eller arbeidsgiveren din har oppgitt at du skal tjene framover. Det er derfor viktig at du melder fra til oss hvis du får arbeidsinntekt eller hvis inntekten din endrer seg, slik at uførepensjonen hele tiden er tilpasset inntekten din. Du må også huske på å melde fra til oss når du blir frisk og ikke lenger skal motta uførepensjon.

Uførepensjonen blir redusert hvis du tjener mer enn inntektsgrensen

Når du får uførepensjon fra Statens pensjonskasse, får du vite hvilken inntektsgrenseInntekts­grenseInntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.Mer om Inntekts­grense som gjelder for deg. Inntektsgrensen angir hvor høy arbeidsinntekt du kan ha hvert år før uførepensjonen blir redusert. 

Hvis du tjener mer enn inntektsgrensen, beregner vi et fradrag i uførepensjonen for den delen av arbeidsinntekten som overstiger inntektsgrensen. Med arbeidsinntekt mener vi pensjonsgivende inntekt etter folketrygdloven § 3-15 og inntekt av samme type fra utlandet.

Høy inntekt kan føre til at utbetalingen opphører

Vær oppmerksom på at høy inntekt kan føre til at du ikke har rett til å få utbetalt uførepensjon. Hvis du tjener mer enn 80 prosent av inntektsnivået du hadde før du ble ufør, skal utbetalingen av uførepensjon stoppes det året du har høy inntekt. Siden du ikke lenger har rett til å få uførepensjon, kan det også hende du må betale tilbake pensjonen du har mottatt tidligere dette året.

Viktig å melde fra om inntektsendringer

Det er du selv som har ansvaret for å melde fra om inntektsendringer. Hvis du får ny eller endret inntekt, må du melde fra til oss. Endringene må du melde via Min side. Min side er din personlige medlemsside hvor du kan holde oversikt over pensjonen din og utbetalingene dine – og registrere inntektsendringer. Du kan også se hvordan inntektsendringer påvirker pensjonsutbetalingen din.