Slik søker du forlenget eller forhøyet uføre­pensjon

Har du allerede pensjon fra Statens pensjonskasse, men skal søke om forlenget eller forhøyet ytelse?

Hvis du har midlertidig uførepensjon fra Statens pensjonskasse, vil du få tilsendt et brev fra oss tre måneder før vedtaksperioden går ut. Hvis du fortsatt er ufør, så må du:

  1. Send søknad om forlenget uførepensjon (krever innlogging). Hvis du vil følge med på status på behandlingen av saken din, kan du gjøre dette på Min side.
  2. Hvis vi trenger ny vurdering fra legen din, vil du få beskjed om dette fra oss. Du må i så fall be legen din om å fylle ut og sende oss legeerklæringsskjema.

Du må sende søknaden og eventuell legeerklæring senest 2 måneder før vedtaksperioden går ut. 

Slik søker du forhøyet uførepensjon

Hvis du har redusert inntektsevnen ytterligere, kan du søke om forhøyet uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Før du søker om forhøyet uførepensjon må du avklare for stor den nye uføregraden din er.

  1. Søk NAV om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Hvis ny uføregrad er 50 prosent eller mer, krever vi at du også søker og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. 
  2. Avklare dato for når sykepengene utløper med arbeidsgiver slik at arbeidsgiver får sendt korrekt dato for pensjonering til oss. Pass på at arbeidsgiver sender oss melding om pensjon senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte.
  3. Send søknad om uførepensjon senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte (krever innlogging). Merk at søknaden om uførepensjon først blir behandlet når vi har fått melding om vedtak fra NAV. Hvis du vil følge med på status på behandlingen av saken din, kan du gjøre dette på Min side
  4. Dersom du ved innsending av søknad får beskjed om å sende legeerklæring, må du be legen din om å fylle ut og sende oss legeerklæringsskjema så snart som mulig. 

  1. Avklare dato for når sykepengene utløper med arbeidsgiver slik at arbeidsgiver får sendt korrekt dato for pensjonering til oss. Pass på at arbeidsgiver sender oss melding om pensjon senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte.
  2. Send søknad om uførepensjon senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte (krever innlogging). Hvis du vil følge med på status på behandlingen av saken din, kan du gjøre dette på Min side.
  3. Be legen din om å fylle ut og sende oss legeerklæringsskjema senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte.

Du vil normalt ikke få tilbakemelding fra oss før vi har behandlet saken ferdig. Da sender vi deg et vedtaksbrev. En sak blir som regel behandlet ferdig i løpet av måneden før pensjonsutbetalingen skal begynne å løpe, forutsatt at vi tidsnok har fått alle opplysninger vi trenger for å behandle saken.