Arbeidsgiver

Her finner du praktisk informasjon om administrering av pensjonsordningen. Du kan også logge inn i Min virksomhet hvor du kan sende pensjonsmelding, rapportere lønns- og stillingsdata og hente ut rapporter. Alle som har fått tildelt en rolle i Altinn, vil ha tilgang til relevant informasjon.

NÅR DU SKAL PENSJONERE EN ANSATT:

Hva gjør du når du skal pensjonere en ansatt, eller endre en eksisterende pensjon? Det er noen forskjeller i pensjoneringsprosessene ved de ulike pensjonstypene.

Slik pensjonerer du ansatte.

Pensjonering på 1-2-3

Du kan også laste ned veiledningen "Pensjonering på 1-2-3", som er en steg-for-steg veiledning i hvordan du går frem når du skal søke om pensjonering ved ulike pensjonstyper.

Gå til veiledningen

LØNNS- OG STILLINGSDATA:

For å sikre at den ansatte får korrekt pensjonsgrunnlag, må du som arbeidsgiver rapportere månedlig til Statens pensjonskasse. Du rapporterer lønns- og stillingsdata for din bedrift ved å logge inn på "Min virksomhet".

Her finner du veiledning for hva, hvem og hvordan du går frem.

NÅR DU SKAL ANSETTE:

Når du skal rekuttere, har du tenkt på at stillingsutlysningen er kanditatens første møte med dere?

Her finner du tips til hvordan du kan bruke oss i rekrutteringen.

NÅR DU SKAL INFORMERE:

Min side er våre innloggede sider for dine ansatte (våre medlemmer). Her kan de

  • se pensjonsopptjening
  • følge status på pågående pensjonssaker
  • registrere inntekt
  • se utbetalinger av pensjon
  • søke om boliglån
  • administrere boliglån

Det er viktig at du som arbeidsgiver informerer nyansatte om denne tjenesten, men også minner andre ansatte om hva de kan finne her

Her finner du faktaark om elementene som SPK-ordningen består av og som du kan laste ned, skrive ut og gi til alle ansatte som vil vite mer om ordningen.

Faktaark:

Nedlastbar brosjyre:

Din pensjonsavtale har mange fordeler

Her finner du informasjon om Statens pensjonskasse på engelsk. Den kan brukes til arbeidsgivere og medlemmer som ønsker lettfattelig informasjon om pensjonsordningen på engelsk.

Fact sheet on your membership

Å sende ansatte på kurs  for å lære mer om pensjonsordningen er et godt tiltak som ivaretar informasjon om en viktig del av ansettelsesvilkårene - enten de er nye eller har jobbet en stund i virksomheten.

Her finner du aktuelle kurs for medlemmer.

Her finner du ferdige tekstforslag til aktuelle saker om hva pensjonsordningen i SPK handler om, og som du fritt kan laste ned for internt bruk. Vi legger jevnlig ut nye saker.

ØKONOMIEN I PENSJONSORDNINGEN:

SPK kan levere skreddersydde rapporter, analyser og statistikker.

Les mer om hva vi tilbyr og finn link til bestillingsskjema for regnskapsleveranse her.

PRAKTISK OM MEDLEMSKAP FOR VERKSEMDER:

Statens pensjonskasse er hovudsakleg for tilsette i staten og lærarar i det offentlege skuleverket. Private verksemder kan likevel i nokre tilfelle bli kundar.

Her finn du mellom anna meir informasjon om korleis du kan søkje om medlemskap for di verksemd, samt vilkår og innhald i medlemskapet for dine tilsette.

SENIORPOLITISKE TILTAK

Mange ønsker å avslutte arbeidslivet med verdighet. Med gode seniorpolitiske tiltak kan det bli en realitet både for dine ansatte og for deg som arbeidsgiver.

Få tips til tiltak du kan bruke

NANOLÆRINGER:

Her finner du korte læringskurs om pensjonsordningen

I denne leksjonen skal vi ta for oss den nye alderspensjonen, det vil si alderspensjon med opptjening fra og med 2020.

Gå til nanolæringen her (åpner i nytt vindu)