Medlemskap for verksemder

Statens pensjonskasse er hovudsakleg for tilsette i staten og lærarar i det offentlege skuleverket. Private verksemder kan likevel i nokre tilfelle bli kundar. Her finn du mellom anna meir informasjon om korleis du kan søkje om medlemskap for di verksemd, samt vilkår og innhald i medlemskapet for dine tilsette.