Permisjons­avtalen

Alle medlemmer i Statens pensjonskasse kan få permisjonar etter permisjonsavtalen. Det inneber at dei held fram med å tene opp pensjonsrettar medan dei er i permisjon.

Ved permisjonar, òg utanfor permisjonsavtalen, har dei tilsette fulle pensjonsrettar dei to første åra av permisjonen.

Her finn du permisjonsavtalen