Retnings­linjer for beregning av arbeidsgiver­andel m.m. i Statens pensjonskasse

Fastsatt av Statens pensjonskasse og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet, sist ved brev av 17.desember 2021 med hjemmel i § 1 i forskrift 22. desember 2009 nr. 1804 om beregning av arbeidsgiverandel m.m.

Last ned retningslinjene i PDF-format.