Rapportering av lønns- og stillings­data

For å sikre at den ansatte får korrekt pensjonsgrunnlag, må du som arbeidsgiver rapportere månedlig til Statens pensjonskasse. Du rapporterer lønns- og stillingsdata for din bedrift ved å logge inn på "Min virksomhet". Her finner du veiledning for hva, hvem og hvordan du går frem.

Lønns- og stillingsdataene danner blant annet grunnlaget for beregning av pensjon til SPKs medlemmer, samt beregning av premien som arbeidsgiveren skal innbetale til SPK.

Hvem skal jeg rapportere?

Alle ansatte som er medlem av folketrygden skal som hovedregel rapporteres til SPK så lenge ansettelsens varighet er på 1 måned eller lenger, uavhengig av stillingsprosent.

Hva skal jeg rapportere?

 Kort oppsummert skal du rapportere følgende til oss:

  • Stillingsprosent
  • Hovedlønn
  • Eventuelle pensjonsgivende tillegg
  • Endring i stillingsstørrelse
  • Endring av stillingstype. Dette kan ha betydning dersom den nye stillingen fører til at den ansatte får en lavere pensjonsalder (særalder).
  • Endring av lønn etter lønnsforhandlinger skal endres fra den datoen lønnsendringen skal gjelde fra.
  • Ansatt dato og slutt dato
  • Permisjoner, med eller uten permisjonsavtale
  • Ansatte i permisjon med full lønn, skal rapporteres med ordinær stilling
  • Midlertidig stilling med høyere lønn

Les mer om hvert enkelt element du skal rapportere

Månedlig rapportering

Dere skal rapportere månedlig for alle ansatte, enten det er endringer eller ikke, og selv de som har stillingsprosent under minstegrensen.

Dere må enten benytte et godkjent lønnssystem for rapportering, eller rapportere ved å logge inn på Min virksomhet eller via Altinn.

Godkjente lønnssystemer i Statens pensjonskasse:

Last ned kravspesifikasjon for lønnssystemer (PDF)

Ved endring av lønnssystemleverandør, eller ved endring fra manuell rapportering på Min Virksomhet til elektronisk lønnsfilkjøring, må dere varsle oss.