Ansatte med flere kommunale stillinger

Skal du rapportere lønns- og stillingsdata for ansatte med flere stillinger i kommunal sektor?

Retningslinjene gjelder ansatte som dels er omfattet av Statens pensjonskasse og dels av kommunal pensjonsordning, der stillingen i SPK er en pedagogisk stilling.