Ansatte med flere stillinger i min bedrift?

Når en arbeidstaker er ansatt i to eller flere stillinger samtidig i din bedrift, er det viktig at du rapporterer alle stillingene til oss.

Du må undersøke hvilken aldersgrense som gjelder for de ulike stillingene. Aldersgrense betyr det tidspunkt arbeidstaker må fratre med pensjon. Vanlig aldersgrense er 70 år. For spesielle stillinger er det fastsatt lavere aldersgrense.

Lik aldersgrense

Dersom stillingene har lik aldersgrense, skal de slås sammen og rapporteres som én stilling. Velg stillingskode/stillingsbetegnelse for den stillingen med høyest stillingsstørrelse. Lønn og stillingsstørrelse legges sammen.

Dersom du rapporterer lønnstrinn iht. statens A-tabell og de sammenslåtte stillingene har ulike lønnstrinn, skal lønnen slås sammen ved at du rapporterer det laveste lønnstrinnet. Det overskytende (differansen) skal rapporteres som et fast tillegg.

For ansatte som har tillegg og flere stillinger i samme virksomhet, så skal dette rapporteres til oss på følgende måte:

Tillegg kun i den ene stillingen:

  • Tillegget gjøres om slik at det tilsvarer en 100 prosent stilling
  • Deretter justeres det for den totale stillingsprosenten i begge stillingene.

Tillegg i begge stillingene:

  • Tillegget beregnes og deltidsjusteres for hver av stillingene.
  • Summen av dette skal rapporteres til oss.

Les mer om hvordan du beregner tillegg her

Ulik aldersgrense

Hvis stillingene har ulik aldersgrense, må de rapporteres hver for seg.

Merk at dersom en av stillingene er under minstegrensen for medlemskap, skal den likevel slås sammen med stillingen over minstegrensen selv om de har ulik aldersgrense.

Maksimalt 100 prosent stilling

Dersom summen av arbeidet overstiger 100 prosent, skal stillingen med høyeste lønn/lønnstrinn legges til grunn og stillingen med laveste lønn/lønnstrinn bygges på, slik at summen av stillingene blir 100 prosent.