Ansatte med forskjellige pensjonsordninger i min bedrift

Dersom et medlem har flere stillinger hos samme arbeidsgiver med ulike offentlige pensjonsordninger, skal disse stillingene slås sammen og rapporteres inn i én og samme pensjonsordning. Dette gjelder fra 01.07.2001.

Dette gjelder også selv om en eller flere av stillingene er under minstegrensen. Summen av stillingene må være over minstegrensen og ikke overstige 100 prosent stilling.

Rapporter kronebeløp

Kommunal og statlig sektor har ulike lønnstrinn. Derfor må du rapportere lønn som kronebeløp i kommunal sektor, ikke lønnstrinn.

Stillinger med ulik aldersgrense

Dersom stillingene har ulik aldersgrense, skal du bruke aldersgrensen til stillingen med høyest stillingsstørrelse. Aldersgrensen vil følge den største av stillingene. Bruk også stillingskoden/stillingsbetegnelsen til stillingen med størst stillingsstørrelse.
Dette gjelder også lærere med arbeidsforhold ved musikkskole.

Hvilken pensjonsordning skal den ansatte meldes inn i?

Oppretthold medlemskapet i den pensjonsordningen der den ansatte først ble innmeldt.

Dersom den ansatte begynner i begge/alle stillingene samtidig:

  • Om den ansatte både har faste og midlertidige ansettelser, skal den ansatte meldes inn i pensjonsordningen med den faste ansettelsen.
  • Om den ansatte bare har faste eller midlertidige ansettelser, skal den ansatte meldes inn i pensjonsordningen med den største stillingsstørrelsen
  • Er stillingene like store (jf forrige punkt) kan arbeidsgiver melde den ansatte inn i den ordningen de mener er mest hensiktsmessig

Hvordan slår du stillingene sammen?

Når det er fastslått i hvilken pensjonsordning den ansatte skal meldes inn i, slår du stillingene sammen til én (se eksemplene nedenfor).

Eksempel 1
Hvis en ansatt er innmeldt som lærer i 40 prosent stilling, og senere skal meldes inn i en 60 prosent kommunal stilling som renholder med aldersgrense 65 år, skal den ansatte meldes som renholder i 100 prosent stilling med aldersgrense 65 år. Den ansatte meldes altså ut som lærer, og inn som renholder, men forblir innmeldt i Statens pensjonskasse.

Eksempel 2
Hvis en ansatt er innmeldt i en 60 prosent stilling som lærer først og senere også får en 40 prosent stilling som renholder i en kommunal stilling, skal den ansatte meldes som lærer i 100 prosent stilling med aldersgrense 70 år.