Når skal jeg rapportere endringer?

Du skal rapportere endringer kun hvis det er endringer i ansattes lønns- og stillingsdata.

Lønnsfilen som sendes til oss hver måned, skal inneholde endringsmeldinger på ansatte som har endringer i sitt stillingsforhold, og statusmeldinger for alle ansatte. Har du ansatte med endringer i sitt stillingsforhold, sendes det dermed både en endringsmelding og en statusmelding for den aktuelle måneden.

Husk at du skal rapportere endringer kun hvis det er endringer i ansattes lønns- og stillingsdata.

Disse endringene skal du rapportere:

  • Endring i stillingsstørrelse
  • Endring i lønn
  • Endring av stilling
  • Start og slutt i stilling

Hva hvis det ikke er endringer?

Selv om du ikke registrerer rapporterer endringer, skal du likevel overføre filen med statusmeldinger til oss. Det sikrer at lønns- og stillingsdataene alltid er oppdaterte.