Slik pensjonerer du ansatte

Du pensjonerer ansatte ved å sende en pensjonsmelding i Min virksomhet, eller direkte i Altinns skjemakatalog.

Slik pensjonerer du ansatte

Når noen skal pensjonere seg, må du sende en pensjonsmelding til oss. Vi må ha fått meldingen, med eventuelle vedlegg, senest to måneder før pensjoneringsdatoen. Da garanterer vi at pensjonen er klar for utbetaling til riktig tid. Husk at du tidligst kan sende pensjonsmelding fire måneder før pensjoneringsdatoen.

 • Logg inn i Min virksomhet eller fyll ut pensjonsmeldingsskjema i Altinns skjemakatalog. 
 • Søk opp den ansatte i Min virksomhet og sjekk at lønns- og stillingsdataene vi har for arbeidstakeren er riktige.
 • Sjekk at du har registrert pensjonsmeldingen med korrekt organisasjonsnummer.
 • Velg Registrer pensjonsmelding og fyll ut pensjonsmeldingen. Trykk deretter Kontroller skjema og Videre til innsending. Trykk deretter Send inn.
 • Skjemaet er sendt inn og arkivert, og du vil motta en e-post fra oss. Du kan senere hente opp skjemaet fra Min meldingsboks under Arkivert i Altinn. 

Husk å sette startdato for pensjon fra den første i måneden etter fylte 67 år ved alderspensjon, eller 62 år ved AFP-pensjon.

Du som arbeidsgiver kan ikke følge den ansattes saksgang hos oss. Dette er det kun arbeidstakeren selv som kan gjøre, gjennom å logge seg på Min side.

Forskjellige pensjonstyper

Det er noen forskjeller i prosessen for de ulike pensjonstypene:

NAV betaler ut pensjonen og mottar den ansattes skattekort og kontonummer elektronisk fra skatteetaten. Unntaket er for eventuelle ansatte som mottar arbeidsavklaringspenger, da må den ansatte selv sende inn kontonummer til NAV.

Arbeidstakeren bør også sjekke at stillingsopplysningene vi har, både fra dere og fra tidligere arbeidsgivere, er korrekte. Det kan han eller hun gjøre ved å logge seg inn på Min side.

Du skal også sende pensjonsmelding når du skal melde om endringer i pensjon, når en ansatt kommer tilbake i arbeid etter uttak av alderspensjon, AFP eller ved dødsfall.

Tilbake i stilling etter uttak av hel alderpensjon eller hel AFP

For å finne igjen en ansatt gjør du følgende:

 • logg inn i Min virksomhet
 • velg Ansatte
 • velg Vis ansatte
 • velg Sluttede siste år i rullegardinen
 • velg deretter Stopp av pensjon og trykk Send

Hvis den ansatte har vært borte fra stillingen i mer enn 12 måneder, vil vedkommende ikke lenger vises i oversikten over ansatte.

For å melde start i stilling etter hel pensjon gjør du følgende:

 • logg inn i Min virksomhet
 • velg Rapportering
 • velg Start i stilling
 • fyll ut skjemaet og trykk Send

Tilbake i stilling etter uttak av hel eller delvis uførepensjon

Fra 1.1.2015 trenger du ikke lenger sende oss pensjonsmelding hvis den ansatte blir helt eller delvis friskmeldt.

Endring i inntekt når medlemmet mottar uførepensjon og AFP

Husk at medlemmene selv skal melde inntekt på «Min side» når de mottar uførepensjon og AFP.

Det er viktig at du som arbeidsgiver gir beskjed til de ansatte om at de har selvstendig meldeplikt til Statens pensjonskasse ved endring i inntekt.

Du får tilgang ved å henvende deg til daglig leder.

Dersom du er daglig leder og har spørsmål til innlogging, navigering eller delegering av roller, kan du kontakte Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00. På altinn.no finner du utfyllende brukerveiledning. 

Når du er innlogget kan du:

 • rapportere endringer i lønn og stilling på ansatte
 • sende pensjonsmelding
 • hente ut rapporter

Som representant for en virksomhet som er medlem av Statens pensjonskasse, kan du selv administrere avtalen på Min virksomhet. Vi bruker den offentlige portalen Altinn til tilgangsstyring.

Se hvordan virksomheten din kan få tilgang til Min virksomhet

Det finnes tilfeller der du ikke kan benytte vår pensjonsmelding. Dette gjelder:

 • når arbeidsgivere ikke har  norsk arbeidsgivernummer
 • ved søknad om kompensasjon for nedgang i lønn

Ta kontakt med bedriftsservice@spk.no dersom du trenger informasjon om hvordan du sender inn en pensjonsmelding i disse tilfellene.