Tilgang til Min virksomhet

Som representant for en virksomhet som er medlem av Statens pensjonskasse, kan du selv administrere avtalen på Min virksomhet.

Når du er innlogget kan du

  • rapportere endringer i lønn og stilling på ansatte
  • sende pensjonsmelding
  • hente ut rapporter

Vi bruker den offentlige portalen Altinn til tilgangsstyring.

Daglig leder i din bedrift delegerer rettigheter i Altinn

Daglig leder og styrets leder er registrert i Enhetsregisteret. Disse to får automatisk tilgang til våre tjenester, og kun disse to. De kan velge å delegere tilgangene videre i Altinn til andre medarbeidere, som igjen kan delegere videre. Mangler du tilgang er det derfor disse du må kontakte.

Fire tilgangsnivåer

Rollen Lønn- og personalmedarbeider i Altinn gir tilgang til all vår funksjonalitet.

Du kan sjekke om du har denne rollen ved å velge fanen "Tilgangsstyring" i Altinn.

For begrenset tilgang skiller vi mellom tre mindre roller:

  1. Rapporter medlemsdata
  2. Sende pensjonsmelding
  3. Informasjon om økonomi og ansatte (kun lesetilgang)

Rollene kan også kombineres.

1. Rapporter medlemsdata

For å kunne sende lønnsfiler eller registrere endringer i ansattes stilling, må du ha rettighetene:

  • Les og Skriv i tjenesten Min virksomhet.

2. Sende pensjonsmelding

For å kunne pensjonere ansatte trenger du to rettighetene:

  • Les og Signer i tjenesten Min virksomhet
  • Les og Skriv i tjenesten pensjonsmeldingsskjema

3. Informasjon om økonomi og ansatte

For å få innsynsrett og kunne ta ut lister over ansatte og rapporter må du ha rettighetene:

  • Les og Les arkiv i tjenesten Min virksomhet

Har du spørsmål?

Trenger du hjelp til innlogging, navigering eller delegering av roller i Altinn? Da kan du kontakte Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00. På www.altinn.no finner du utfyllende brukerveiledning.  

Har du faglige spørsmål knyttet til hvordan rapportere lønns- og stillingsdata, kan du ta kontakt med Statens pensjonskasse på telefon 22 24 15 00.