Logo

Logoen er det formelle kommunikasjonsnavnet og signaturen til Statens pensjonskasse. Logoen består av symbol og navnetrekk. Statens pensjonskasses logo er utarbeidet i tre varianter, slik som vist under. Bruk og skjønn avgjør hvilken versjon av logoen som skal brukes.
Logo - versjon 1 
Versjon 1 - .ai
Versjon 1 - .png
Versjon 1 negativ - .ai
Versjon 1 negativ - .png
Logo versjon 2
Versjon 2 - .ai
Versjon 2 - .png
Versjon 2 negativ - .ai
Versjon 2 negativ - .png
 Logo versjon 3
Versjon 3 - .ai
Versjon 3 - .png
Versjon 3 negativ - .ai
Versjon 3 negativ - .png