Artikkel

Logo

Logoen er det formelle kommunikasjonsnavnet og signaturen til Statens pensjonskasse. Logoen består av symbol og navnetrekk. Statens pensjonskasses logo er utarbeidet i tre varianter, slik som vist under. Bruk og skjønn avgjør hvilken versjon av logoen som skal brukes.