Grunn­pensjon

Storleiken på grunnpensjonen frå folketrygda er avhengig av sivilstand og kor lenge du har vore medlem i folketrygda.

Berekninga av grunnpensjon tar utgangspunkt i grunnbeløpetGrunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 106 399 kroner per 01.05.2021.Mer om Grunn­beløp i folketrygda.

Meir om grunnpensjon på www.nav.no.