Grunn­pensjon

Storleiken på grunnpensjonen frå folketrygda er avhengig av sivilstand og kor lenge du har vore medlem i folketrygda.

Berekninga av grunnpensjon tar utgangspunkt i  grunnbeløpet Grunn­beløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019. Mer om Grunn­beløp  i folketrygda.

Meir om grunnpensjon på www.nav.no.