Pensjons­alder

Pensjonsalder er det tidspunktet du tidlegast kan gå av med alderspensjon.

Vanleg pensjonsalder er 67 år. Du må ikkje forveksle pensjonsalder med aldersgrenseAlders­grenseAldersgrensa følgjer den stillinga du er tilsett i og er det tidspunktet du må slutte i stillinga.Mer om Alders­grense.