Barnepensjon

Barnepensjon er ein pensjon som blir betalt ut til barn under 20 år dersom ein av foreldra døyr og forelderen er medlem hos Statens pensjonskasse. Dersom eit barn mister begge foreldra, og dei er medlem hos oss, har barnet rett til barnepensjon frå begge foreldra.