Bruttopensjon

Bruttopensjon er pensjon berekna på bakgrunn av medlemskapet i SPK før eventuell samordning med folketrygda og andre samordningspliktige ytingar.