Garantitillegg

Er du fødd til og med 1958 har du ein såkalla individuell garanti. Det betyr at du kan få det som blir kalla eit garantitillegg for å sikre ein samla alderspensjon frå folketrygda og Statens pensjonskasse på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Meir om individuell garanti.