Tilleggs­pensjon

Storleiken på tilleggspensjonen frå folketrygda er avhengig av tidlegare arbeidsinntekt (pensjonsgivande inntekt) og antal år med arbeidsinntekt.

Folketrygda blei innført i 1967. Det er derfor berre mogleg å tene opp tilleggspensjon frå og med 1967.

Meir om tilleggspensjon på www.nav.no.