Artikkel

Faktureringsløsning for leger

Vi honorerer for journalutskrifter og lignende i henhold til avtale mellom Statens pensjonskasse og Legeforeningen.

Publisert 25.11.2021

For leger som har EPJ-system, skjer honoreringen fra Helfo via EPJ-systemet. Kodene som identifiserer riktig takst heter SPK03 til SPK06. Dersom du ikke har EPJ-system, kan du sende oss faktura. Da er det viktig at det står på fakturaen at du ikke har EPJ-system for at ikke den skal bli returnert.
Satser som gjelder fra 1. juli 2021:

SKJEMA Honorar i kroner EPJ-kode

Yrkesskade

Legeerklæring ved personskade 1120 SPK03

Sakkyndigerklæring på forespørsel fra SPK: per time etter avtale

Utlevering av journal

For utlevering av journal til SPK etter særskilt lovbestemmelse (lov om Statens pensjonskasse § 45), kan legen beregne seg følgende honorar:

Redigert journalutskrift 1650 SPK04
Uredigert journal
840 SPK05
Enkelt journalnotat ("akuttnotat")
410 SPK06