Alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Hovedpunktene i det nye regelverket er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Det skal også bli lettere å veksle mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjon.

Hovedpunktene i det nye regelverket er at det skal:

  • lønne seg å jobbe lenger
  • bli enklere å kombinere lønn og pensjon
  • bli lettere å veksle mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjon.

Slik blir alderspensjon

Alderspensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) endres for deg som er født 1963 eller senere. Du tjener opp til alderspensjon ved at det settes av midler i en pensjonsbeholdningPensjonsbehaldning / pensjonsbeholdningOffentleg tenestepensjon vert frå 2020 tent opp i ei behaldning som kallast pensjonsbehaldning.Mer om Pensjonsbehaldning / pensjonsbeholdning – og alle år i medlemspliktig stilling fram til 75 år vil gi pensjonsopptjening. 

Hovedtrekkene i alderspensjon fra 2020

  • Du kan starte alderspensjonen når du vil mellom 62 og 75 år.
  • Alderspensjonen kan tas ut i intervallene 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent. Graden kan endres èn gang per år, men du kan når som helst stoppe uttaket eller ta ut hel alderspensjon.
  • Pensjonen blir beregnet uavhengig av alderspensjon fra folketrygden. 
  • Utbetalingen er livsvarig.
  • Du kan ha arbeidsinntekt ved siden av pensjonen – uten at pensjonen blir redusert. 
  • Du har rett til alderspensjon hvis du har minst ett års opptjening i pensjonsordningen