Født i 1963 eller senere

Omtrent slik blir alderspensjonen din

Stortinget har vedtatt nye regler for offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1963 eller senere. Se hva de nye reglene kan bety for Henrik, Anna, Kaja og Mikkel - fire eksempler på personer som er født etter 1963.

Vi skriver «kan bety» fordi dette er tenkte eksempler basert på regelverket som ble vedtatt av Stortinget i juni 2019. Det vi kan si med sikkerhet er at de yngre årskullene må jobbe lenger enn dagens pensjonister for å få like stor pensjon. Vi har tatt utgangspunkt i Henrik, som er født i 1963, og regnet ut hvor lenge Anna, Kaja og Mikkel må jobbe for å oppnå samme alderspensjon som Henrik.

Møt Henrik
(født i 1963)
Møt Anna
(født i 1973)
Møt Kaja
(født i 1983)
Møt Mikkel
(født i 1993)

 

Mange ulike forutsetninger

Det er viktig å være klar over at det er mange faktorer som spiller inn når vi beregner pensjonen din. I typeeksemplene er de fire personene gitt like forutsetninger med hensyn til opptjeningstid og lønnsgrunnlag for at vi skal kunne vise et hovedmønster.

Det er også viktig å huske at de yngre årskullene må jobbe lenger enn de eldre. Samtidig vil de yngste sannsynligvis få høyere levealder slik at pensjonsutbetalingen vil fordele seg over flere år.