Om beregning av pensjon

Pensjonskalkulatoren på Min side kan per i dag beregne alderspensjon for alle. Er du født i 1963 eller senere kan du også bruke vår kalkulator, men den er noe forenklet.

Født før 1963

Pensjonskalkulatoren på Min side gir deg mulighet til å beregne offentlig avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon fra Statens pensjonskasse og folketrygden (NAV).

Når vi beregner pensjonen din, tar vi utgangspunkt i pensjonsopptjeningen du har hittil, både hos oss og hos NAV.

 

Født i 1963 og senere

Du kan bruke kalkulatoren som du finner på "min side". Den er noe forenklet da det fra og med 2020 ble innført en helt ny pensjonsordning. På grunn av disse endringene er ikke kalkulatoren like komplett som den for tidligere årskull, men den videreutvikles hele tiden.