Artikkel

Rett til ektefellepensjon

Ektefellepensjonen er en månedlig ytelse til gjenlevende ektefelle eller registrert partner når den som er medlem hos oss dør.

presentasjon

Hvem har rett til ektefellepensjon?

Ektefeller og registrerte partnere har rett til ektefellepensjon når et medlem i SPK går bort.

Hvis dødsfallet skyldes sykdom som avdøde led av - eller hadde symptomer på – ved ansettelse eller før giftemål, må disse punktene være oppfylt;

  • avdøde må ha vært ansatt i minst et år i stillingen med medlemskap i Statens pensjonskasse
  • ekteskapet ble inngått minst et år før dødsfallet

Hvis det er under et år siden ekteskapet ble inngått eller avdøde ble medlem i SPK, kan du ved helt spesielle grunner likevel ha rett til ektefellepensjon. Vi tar kontakt med deg dersom det er aktuelt i din situasjon.

Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

Du kan ha rett til pensjon hvis ektefellen din hadde sluttet i stillingen som ga medlemsskap i Statens pensjonskasse. Han eller hun må da ha vært medlem i minst tre år.

Fraskilte kan ha rett til pensjon

For å få ektefellepensjon hvis du er skilt fra avdøde, er det noen spesielle krav som må være oppfylt

  • Avdøde må ha vært medlem i Statens pensjonskasse før skilsmissen 
  • Ekteskapet må ha vart i minst 10 år
  • Du som er etterlatt må ha vært minst 45 år gammel da dere ble skilt
  • Du må ikke ha giftet deg på nytt før din tidligere ektefelle døde
  • Du må ikke ha fraskrevet deg retten til ektefellepensjon

Hvis avdøde har vært gift flere ganger, kan pensjonen bli fordelt på tidligere ektefeller etter hvor mange påbegynte år hver av dere var gift med avdøde. Dersom en av de tidligere ektefellene dør, blir pensjonen fordelt på nytt mellom mottagerne.

Hvis etterlatte gifter seg på nytt

Retten til å motta ektefellepensjon faller bort hvis du gifter deg på nytt. Du kan imidlertid få pensjonen tilbake hvis dette ekteskapet tar slutt på grunn av død eller skilsmisse.

Gjeldende vilkår

Vilkårene for rett til etterlattepensjon er nedfelt i lov om Statens pensjonskasse av 28 juli 1949. Se kapittel 7. Familiepensjon.