Ektefelle­pensjon

Ektefellepensjonen skal bidra til trygge og forutsigbare økonomiske rammer for gjenlevende ektefelle/registrert partner hvis du som medlem skulle falle fra.

Hvem har rett til ektefellepensjon?

Din ektefelle eller registrerte partner kan ha rett til ektefellepensjon fra Statens pensjonskasse dersom du som medlem skulle falle fra. Også fraskilte kan ha rett til ektefellepensjon. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

Etterlatte etter tidligere medlemmer kan også ha rett til ektefellepensjon fra Statens pensjonskasse.

Les mer om hvem som har rett til ektefellepensjon.

Hvordan søke ektefellepensjon?

Den etterlatte trenger ikke å søke om ektefellepensjon hvis du som er (eller har vært) medlem, skulle dø mens du fortsatt er i jobb, eller mens du er pensjonist.

Vi mottar automatisk melding om dødsfallet fra arbeidsgiver eller NAV. Vi sjekker også jevnlig med folkeregisteret for å avdekke dødsfall blant tidligere medlemmer.

Bosatt i utlandet?

Hvis du som tidligere medlem i Statens pensjonskasse skulle falle fra mens du bor i utlandet er det viktig at de etterlatte tar kontakt med oss.

Beregning og størrelse

Ektefellepensjon blir enten bruttoberegnet eller nettoberegnet. Hvordan ektefellepensjonen beregnes, kommer blant annet an på når avdøde ble medlem i SPK, når ekteskapet ble inngått og når den gjenlevende ektefellen ble født.

Ektefelle født

Avdøde ble medlem

Ekteskapet inngått

Type ektefellepensjon

01.01.1955 eller senere

 

 

Nettoberegnet

01.07.1950 - 31.12.1954

01.10.1976 eller senere

 

Nettoberegnet

01.07.1950 - 31.12.1954

 

01.01.2010 og senere

Nettoberegnet

01.07.1950 - 31.12.1954

Før 01.10.1976

Før 01.01.2010

Bruttoberegnet

Før 01.07.1950

01.07.2000 eller senere

 

Nettoberegnet 

Før 01.07.1950

Før 01.07.2000

 

Bruttoberegnet

  • Full årlig brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag - eller 60 prosent av alderspensjonen. Bruttoberegnet ektefellepensjon samordner vi både med ytelser fra folketrygden og med andre tjenestepensjoner. I noen tilfeller vil også bruttoberegnet ektefellepensjon bli justert i forhold til ektefelles inntekt ved siden av ektefellepensjonen. Les mer om bruttoberegnet ektefellepensjon.

  • Full årlig netto ektefellepensjon utgjør 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag. Nettoberegnet ektefellepensjon blir ikke samordnet med ytelser fra folketrygden, kun med andre tjenestepensjoner. Les mer om nettoberegnet ektefellepensjon.

Vi oppfordrer deg til å lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine.