Overgangsregler for de som er født i 1954 og senere

 

Det er vedtatt endringer i Lov om Statens pensjonskasse for mottakere av ektefellepensjon. Endringen trer i kraft 1. januar 2021. For årskull født fra og med 1954 skal bruttopensjon gradvis erstattes med nettopensjon fra fylte 67 år.

Nettopensjonen skal gis med ulike satser:

  • De som har rett til behovsprøvd ektefellepensjon, vil få 9 prosent av pensjonsgrunnlaget 
  • De som har rett til ikke-behovsprøvd ektefellepensjon, vil få 27 prosent av pensjonsgrunnlaget

Behovsprøvd betyr at pensjonen reduseres etter etterlattes inntekt og egen tjenestepensjon. Ikke-behovsprøvd betyr at pensjonen ikke reduseres etter inntekt og egen tjenestepensjon.

Innfasingen av nettoberegnet ektefellepensjon skal skje i takt med innfasingen av ny opptjeningsmodell for alderspensjon fra folketrygden.

  • 1954-kullet får 10 % av pensjonen beregnet etter netto regelverk og 90 % etter gammelt regelverk
  • 1955-kullet får 20 % av pensjonen beregnet etter netto regelverk og 80 % etter gammelt regelverk
  • ...
  • 1962-kullet får 90 % av pensjonen beregnet etter netto regelverk og 10 % etter gammelt regelverk
  • 1963-kullet vil da få 100 % av pensjonen beregnet etter netto regelverk.

Løpende pensjoner vil bli omregnet ved fylte 67 år for kull som er født i 1954 og senere.

Uttak av fleksibel alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon for årskull født fra og med 1963 skal ikke føre til reduksjon i bruttoberegnet behovsprøvd ektefellepensjon før 67 år. Uttak av offentlig tjenestepensjon fra særaldersgrense, som i dag, vil føre til reduksjon i bruttoberegnet behovsprøvd ektefellepensjon fra 65 år.