Organisasjon og leiing

Statens pensjonskasse vert leia av administrerande direktør Tomas Berg. Vi er organisert i fire forretningsområde og fem støtteområde. I toppleiinga sit administrerande direktør saman med direktørane for områda. Vi held til på Skøyen, Oslo.

Publisert 15.11.2021

Organisasjonskart SPK 2020 web.png

Leiinga

Her kan du laste ned pressebilete av leiinga

Tomas BergTomas Berg, administrerande direktør

Tomas Berg er administrerande direktør i Statens pensjonskasse frå 1. mai 2020. Han kjem frå stillinga som ekspedisjonssjef og leiar av Pensjonsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. 

Berg er utdanna cand. jur. frå Universitetet i Oslo. Han starta i det dåverande Sosialdepartementet i 1988. Frå 2006 leia han Pensjonsavdelingen, som har ansvar for blant anna pensjonsregelverket i folketrygda og i dei offentlege tjenestepensjonsordningane, samt departementets styring av Statens pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn.

 

Harald LundhChristian Gabor, fung. direktør for pensjonerings­området

Christian Gabor er utdanna økonom og har lang fartstid frå bank og finans. Han har vore leiar for ulike produkt- og produksjonsavdelingar i Nordea, og jobba med prosessutvikling, organisasjonsutvikling og produksjonsstyring for ulike bank og finansinstitusjoner. Han kom frå Storebrand til SPK i 2016, og har leia pensjoneringsseksjonen med over 100 medarbeidarar fordelt på fem avdelingar. Han er frå 15. mai 2021 fungerande direktør for pensjoneringsområdet.

 

Lise LøweLise Løwe, direktør for kunde- og marknadsområdet

Diplomøkonom frå BI. I perioden 1981-1999 jobba Lise Løwe i Postbanken, der ho hadde ulike funksjonar – før ho vart avdelingssjef for Elektronisk Betalingsformidling. I perioden 1999-2003 var ho rådgjevar og avdelingsleiar i Cap Gemini Ernst & Young, med ansvar for kunde- og marknadsstrategiar (CRM). Ho kom til Statens pensjonskasse som direktør for pensjonsområdet i 2004.

 

Ole M. SørlieOle M. Sørlie, direktør for forsikrings- og produktområdet

Utdanna siviløkonom frå Lunds universitet i Sverige. Ole M. Sørlie har lang erfaring frå livsforsikringsbransjen, mellom anna frå sal og forretningsutvikling som assisterande direktør i Storebrand livsforsikring. Han var i perioden 2004 til 2006 dagleg leiar for Pekon AS, som tilbyr NRS utrekningar og pensjonskassetenester. Før han kom til Statens pensjonskasse hausten 2012, var han produktdirektør for innskotspensjon i DNB forsikring.

 

Kari LundKari Lund, direktør for verksemds­styring og kapital­forvaltning

Siviløkonom frå Norges Handelshøyskole, med etterutdanning innan finans, strategi og leiing. Kari Lund har variert erfaring innan økonomi, finans, marknadsutvikling og forretningsutvikling frå DnB. I 2001 vart ho viseadministrerande direktør og leiar for Privatdistribusjon i Storebrand Bank, og deretter prosjektdirektør Strategi i Storebrand ASA - før ho kom til oss som økonomidirektør i 2005. Styreverv innan privat og offentleg sektor.

 

Jeanette ChristensenJeanette Christensen, direktør for kommunikasjons­området

Utdanning innan marknadsføring, medievitskap og kommunikasjon. Jeanette Christensen har variert erfaring frå 19 år i Husbanken, der ho mellom anna var leiar for kommunikasjonsstab og avdelingsdirektør for området kommunikasjon, utvikling og læring i Husbanken region Øst. I 2013 blei ho kommunikasjonssjef i Forsvarsbygg Skifte eigedom, og frå 2014 kommunikasjonsdirektør i Forsvarsbygg - før ho kom til oss som direktør for kommunikasjonsområdet i oktober 2018.

 

Anne Solvang HoffAnne Solvang Hoff, direktør for HR-området

Cand. mag. frå Universitetet i Oslo. Anne Solvang Hoff har erfaring frå HR og organisasjonsutvikling i Alcatel-konsernet, og ho var studiesjef for MBA-studiet på Oslo handelshøyskole - før ho gjekk over som programdirektør for Master of Management-studiet ved Handelshøyskolen BI (1994 – 2001). Frå 2001 var ho seniorrådgjevar med ansvar for leiar- og kompetanseutvikling i Forsvarsbygg. Ho kom til Statens pensjonskasse i 2007.

 

Per WoldPer Wold, direktør for IT-området

Er sivilingeniør frå NTNU, og dessutan utdanna bedriftsøkonom frå Handelshøyskolen BI. Per Wold har brei erfaring frå IT-bransjen, og var mellom anna avdelingsleiar og sjefskonsulent i IT-selskapet Mogul før han kom til Statens pensjonskasse som seksjonsleiar for IT-system i 2003. I 2009 vart han leiar for IT-arkitektur og prosessutvikling i Statens pensjonskasse, og sidan november 2012 har han vore IT-direktør hos oss.

 

Ole Martin GudesenOle Martin Gudesen, direktør for program og prosjektutvikling

Handelsøkonom frå Oslo Handelshøyskole. Over 20 års erfaring med offentleg tenestepensjon, både som fag- og utviklingssjef. Frå 2008-12 var han ein del av prosjektleiinga for det største utviklingsprosjektet i SPK gjennom tidene, Perform. Dei siste 7 åra har han leia utviklingsarbeidet i SPK. Frå januar 2018 har han vore programleiar for SPK sitt pensjonsprogram, og tiltrødde 1. september som direktør for det nyoppretta området for program- og prosjektutvikling.