Medlemskap i SPK

Lærerne er medlem av Statens pensjonskasse

I tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP, kan du ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør. Dine nærmeste er sikret når du dør, og du får gode betingelser på boliglån. Merk at lærere ikke har yrkesskadeforsikring og gruppelivsordningen i SPK. Sjekk med arbeidsgiveren din hvor du er forsikret.

Ung, kvinnelig lærer skriver på en tavle mens hun ser i kameraet og smiler. Foto

Du som er lærer får dette i medlemskapet ditt

presentasjon

Trygghet for deg

Får du redusert inntektsevnen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra oss.

presentasjon

Trygghet for familien din

Din ektefelle, partner eller barn kan ha rett til etterlattepensjon når du dør. Husk å sjekke hva slags forsikringer du har gjennom arbeidsgiver i tillegg.

presentasjon

Gunstig boliglån

Boliglånsrenten vår ligger i gjennomsnitt under markedsrenten. Les mer om vår boliglånsordning.

presentasjon

Livsvarig alderspensjon og AFP

Som medlem hos oss vil du få en god alderspensjon når du pensjonerer deg. Les mer om alderspensjon og AFP fra oss.

Du har rett til uførepensjon hvis du skulle bli syk

Kan du ikke jobbe så mye som før og får redusert inntekten din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra oss. Den skal være med på å dekke deler av tapt arbeidsinntekt. Vi kan gi deg uførepensjon uavhengig av om uførheten er midlertidig eller varig.

Uførepensjonen fra oss gir deg større økonomisk trygghet enn om du bare skulle fått uføretrygd fra folketrygden.

Les mer om uførepensjon fra oss.

Dine etterlatte kan ha rett til økonomisk støtte hvis du skulle dø fra dem

Etterlattepensjon er en ytelse din ektefelle, registrert partner eller dine barn kan ha rett til hvis du dør. Etterlattepensjonen skal dekke noe av inntektstapet familien får. Ektefelle- og barnepensjonen gjelder også om du er en av våre pensjonister. Samboere har ikke rett til etterlattepensjon.

Les mer om etterlattepensjonen du har gjennom oss.

Merk: lærere har ikke yrkesskadeforsikring gjennom oss

Alle arbeidsgivere er pliktig til å ha yrkesskadeforsikring og gruppelivsordning til sine ansatte. Du må ta kontakt med arbeidsgiveren din for å finne ut hvor du er forsikret.

Du får alt dette for bare to prosent

Hvis det kun var de to prosentene av lønnen som skulle utgjøre alderspensjonen, uførepensjonen, AFP og etterlattepensjonen, ville det blitt en veldig mager pensjonstid – både for deg og dine etterlatte.

2 prosent trekkes fra lønnen din, men arbeidsgiveren din betaler i gjennomsnitt inn 16-20 prosent for godene du får som ansatt. Det vil si at du betaler kun to prosent for noe som egentlig ville koste deg 16-20 prosent.