LIV OG HELSE

Økonomisk støtte når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade

Du kan søke om uførepensjon fra oss både når uførheten er midlertidig eller varig. Hvis sykemeldingen skyldes en skade som har oppstått på jobb, kan du i tillegg ha rett til yrkesskadeerstatning.

Kvinne med staver på tur i skoge. Foto.

Du kan ha rett til uførepensjon hvis noe av dette gjelder deg:

 • Sykdom eller skade har ført til at du har minst 20 prosent lavere inntekt enn tidligere.
 • Du er minst 50 prosent sykmeldt og har søkt om arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV.

Hvis sykdommen din skyldes en skade som har oppstått på jobb, må du undersøke om du kan ha rett til yrkesskadeerstatning fra oss.

Dette kan du ha rett til når du er syk

Når du har vært sykmeldt i et år og sykepengeperioden opphører, kan du ha rett til økonomisk støtte fra oss. Vi kaller ytelsen uførepensjon uansett om du får utbetalinger fra oss på kort eller lang sikt. Se hvilke rettigheter du har som sykmeldt og hvem som bidrar med hva.

Under 20 %

SYKMELDT / UFØR

Ytelser fra NAV og SPK:
 • Uførepensjon fra SPK
 • Uføretrygd / AAP fra NAV

Hvis du er under 20 prosent sykmeldt eller ufør, har du ikke rett til uførepensjon fra oss eller uføretrygd / arbeidsavklaringspenger fra NAV.

20 - 50 %

SYKMELDT / UFØR

Du kan ha rett til:
 • Uførepensjon fra SPK
 • Uføretrygd / AAP fra NAV

Hvis du er mellom 20 og 50 prosent sykmeldt / ufør, kan du søke om uførepensjon fra oss. Dette gjelder selv om du ikke mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

Fra 50 %

SYKMELDT / UFØR

Du kan ha rett til:
 • Uførepensjon fra SPK
 • Uføretrygd / AAP fra NAV

Hvis du er 50 prosent ufør eller mer, kan du søke om uførepensjon fra oss. Denne utbetales i tillegg til arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV.

Slik søker du om uførepensjon

 1. Hvis du er 50 prosent ufør eller mer, søker du arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV først. Hvis du er mindre enn 50 prosent ufør, er dette ikke et krav og du kan starte på punkt 2.
 2. Avklar med arbeidsgiver at de skal sende pensjonsmelding senest 2 måneder før sykepengene dine utløper.
 3. Fyll ut søknad om uførepensjon på Min side hos oss.
 4. Du får beskjed når du søker dersom du skal sende inn legeerklæring. Hvis vi ber deg om det, spør du legen din om å fylle ut skjema for legeerklæring og sende det i posten til oss.
 5. Vi behandler søknaden din og tar kontakt når den er ferdigbehandlet. Du kan følge status på Min side.
 6. Hvis søknaden blir innvilget, utbetales pensjonen den 20. hver måned. Selve utbetalingen kommer via NAV.

Les mer om hvordan vi beregner uførepensjon.

Hvis du allerede mottar uførepensjon fra oss, se hva du skal gjøre dersom du skal søke om forlenget eller forhøyet uførepensjon

Hvis du har vært medlem i SPK tidligere, gjelder en egen søknadsprosess for tidligere medlemmer.