Trygghet i alle livets faser

Som medlem i Statens pensjonskasse har du ikke bare en god pensjonsordning, dine nærmeste er også sikret en bedre økonomisk hverdag dersom du dør før pensjonsalder eller pådrar deg en yrkesskade eller yrkessykdom.

Gjennom ditt medlemskap i Statens pensjonskasse har du en god pensjonsordning, mulighet for å ta ut permisjon uten å miste pensjonsopptjening (permisjonsavtalen), og du kan få boliglån til en gunstig rente.

Men visste du at du og dine nærmeste også er sikret et økonomisk fundament som vil lette hverdagen dersom du dør før pensjonsalder, eller du pådrar deg en en yrkesskade eller yrkessykdom. 

Gruppelivsordningen

Gruppelivsordningen er en del av lønnsvilkårene for deg som er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten (HTA) og gir en engangsutbetaling dersom du dør før pensjonsalder. Ordningen gjelder 24 timer i døgnet i hele verden og utbetales uavhengig av dødsårsak.  Du er forsikret også når du

  • jobber deltidsstilling
  • jobber i et engasjement eller vikariat
  • er sykemeldt
  • har tariffestet omsorgspermisjon

Du som er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten har også yrkesskadeforsikring i SPK

Yrkesskadeforsikringen gir deg en lovfestet rett til erstatning dersom du får en varig skade eller sykdom som følge av en arbeidsulykke (yrkesskade). Forsikringen kan dekke utgifter, ménerstatning og inntektstap. Yrkesskadeforsikringen kan også gi dine etterlatte rett til erstatning dersom du skulle dø som følge av en yrkesskade. Erstatningen kommer da i tillegg til gruppelivserstatningen, men erstatningene skal samordnes.

Etterlattepensjon

Ektefellepensjon

Din ektefelle, registrerte partner eller fraskilte ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon. For en gjenlevende ektefelle/partner er det trygt å vite at ektefellepensjonen i Statens pensjonskasse (SPK) varer livet ut, såfremt han eller hun ikke gifter seg på nytt. Ektefellepensjon er en måndelig ytelse og utgjør som hovedregel 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde. I noen tilfeller er det andre beregningsregler som gjelder. Samboere har ikke rett til etterlattepensjon.

Barnepensjon

Dersom du dør før barna dine fyller 20 år, vil de motta barnepensjon. Barnepensjon er en månedlig ytelse og utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt. Pensjonen skal bidra til å gi tryggere og mer forutsigbare rammer for barna når de vokser opp. Dine barn har rett til barnepensjon fram til de fyller 20 år.

Spørsmål?

Har du spørsmål om din pensjonsordning eller ditt medlemskap i Statens pensjonskasse, ta kontakt med NNNN, tlf. xx xx xx xx, eller på e-post: hr.ansvarlig@kunde.no.