Alderspensjon for deg født 1962 eller tidligere

Regelverket for beregning av offentlig alderspensjon har hatt flere endringer gjennom årene. Under kan du se en oversikt over hovedforskjellene innen alderspensjon for årskullene født i 1962 eller tidligere.

Født før 1954

Er du født i 1953 eller tidligere får du full alderspensjon fra Statens pensjonskasse hvis du har 30 års opptjening i 100 prosent stilling. Full alderspensjon betyr 66 prosent av pensjonsgrunnlaget før levealdersjustering. Hvor stor del av denne alderspensjonen som kommer som tjenestepensjon fra SPK og hvor stor del som kommer fra folketrygden, reguleres av et samordningsregelverk.

 

Født mellom 1954 og 1958

Er du født mellom 1954 og 1958, har du en individuell garantiIndividuell garantiMedlemer av offentlege tenestepensjonsordningar, som er fødde i 1958 eller før, er sikra at dei får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når dei fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, må du ha full oppteningstid på 30 år.Mer om Individuell garanti som innebærer at du får 66 prosent av sluttlønnen i alderspensjon, gitt at du har full opptjening og tar ut tjenestepensjonen og alderspensjon fra folketrygden samtidig. Har du mindre opptjening enn 30 år har du en forholdsmessig garanti.

Stortinget har i juni 2018 vedtatt nye regler for hvordan alderspensjonen skal samordnes med folketrygd som er opptjent etter 1. januar 2011.

 

Født mellom 1959 og 1962

For medlemmer født mellom 1959 og 1962 beregner vi i utgangspunktet en individuell garanti på samme måte som for de født til og med 1958. Men for denne gruppen trappes garantitillegget ned med 10 prosent for hvert år, slik at du ikke er garantert 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i pensjon. Det betyr at 1959-kullet får 90 prosent og 1962-kullet får 60 prosent av garantitillegget. Garantitillegget blir også avkortet hvis medlemmene hadde mindre enn 30 års opptjening før 01.01.2011.

Også for disse årskullene har Stortinget vedtatt nye regler for hvordan alderspensjonen skal samordnes med folketrygd som er opptjent etter 1. januar 2011.