For deg født 1963 eller senere

Slik tjener du opp til alderspensjon

Fra og med 1.1.2020 tjener offentlig ansatte som er født 1963 eller senere opp til alderspensjon ved at det settes av midler i en pensjonsbeholdning.

Stortinget vedtok i 2019 en ny ordning for offentlig tjenestepensjon. Alle som er født i 1963 eller senere tjener opp en ny tjenestepensjonsordning fra og med 1.1.2020. Du beholder eventuell opptjening fra den gamle ordningen.

Regelendringen påvirker ikke medlemskapet i Statens pensjonskasse. Du tjener fortsatt opp pensjon fra første krone, så lenge du jobber i minst 20 prosent stilling.

Det er heller ingen endring i hvor mye – eller hvordan – medlemsinnskuddet på to prosent trekkes. 

Hvordan tjener du opp til alderspensjon?

Du tjener opp til alderspensjon ved at det settes av midler i en beholdningPensjonsbehaldning / pensjonsbeholdningOffentleg tenestepensjon vert frå 2020 tent opp i ei behaldning som kallast pensjonsbehaldning.Mer om Pensjonsbehaldning / pensjonsbeholdning. Dette er i prinsippet likt reglene for pensjonsopptjening i folketrygden, men det er forskjell på hvor mye som settes av. 

Du tjener opp til alderspensjon ved at det settes av 5,7 prosent av det du har i pensjonsgivende inntekt opp til 720 000 kroner (7,1 G) til pensjonsbeholdningen hos oss, hvert år.

Har du inntekt over 720 000 kroner (7,1 G)?

Hvis du har pensjonsgivende inntekt mellom 7,1 og 12 G (det vil si mellom 719 600 og 1 216 200 kroner), settes det av 23,8 prosent av inntekten som er over 7,1 G til beholdningen din.

Årlig opptjening til pensjonsbeholdningen hos oss er dermed

  • 5,7 prosent av pensjonsgivende inntekt opp til 720 000 kroner (7,1 G)
  • 23,8 prosent av pensjonsgivende inntekt over 720 000 kroner.

Inntekt over 1 216 200 kroner (12 G) gir ikke opptjening til beholdningen.

Beholdningen øker hvert år

Beholdningen reguleres med økningen i folketrygdens grunnbeløp (G) hvert år frem til du tar ut alderspensjon. Beholdningen blir regulert selv om du slutter i stilling som gir medlemskap i Statens pensjonskasse. 

Alle år du jobber fram til 75 år hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning vil gi opptjening til beholdningen. Du kan ta ut alderspensjon fra du er 62 år, men jo lenger du venter med å ta ut alderspensjon opptjent fra 2020, jo høyere vil den årlige alderspensjonen bli.

Les mer om alderspensjon og AFP fra 2020.

Hva med opptjeningen du har før 2020?

Du beholder opptjeningstiden du eventuelt har tjent opp før 1.1.2020. Alle som har opptjeningstid før 2020 har rett til alderspensjon som tidligere medlem dersom samlet opptjeningstid før og etter 2020 er minst tre år.

Siden du skal over på ny ordning fra og med 2020, vil alderspensjon opptjent før 2020 bli beregnet ut fra opptjening fram til 2020. Pensjonen du har tjent opp før 2020 vil beregnet ut fra opptjeningstiden din i en brøk. Full opptjeningstid er opptil 40 år, avhengig av når du ble medlem. Hvis du for eksempel har 11 års opptjening før du går over til ny ordning i 2020, vil opptjeningsbrøken bli 11/40-dels pensjon.

Hvor finner du informasjon om opptjeningstiden?

Du finner en oversikt over opptjeningstiden din ved å logge inn på Min side